Reparació de Components

Reparació recondicionament de components i elements auxiliars

Efectuem la reparació i el recondicionament dels components i elements auxiliars integrats en els conjunts de processament del producte com Pales agitadores, Bieles de Tancament, Porta motlles, Columnes, Etc…

Aquestes reparacions estaran supeditades a l’estat de les peces mitjançant un estudi previ i valoració de la viabilitat i conveniència de realitzar-se.

Skip to content