Reparació de Càmeres i cargols

Realitzem la reparació dels conjunts després d'una verificació del desgast i una valoració de l'estat del mateix.

Si la reparació és viable es mecanitza a diàmetre més gran amb posterior tractament de duresa en el cas dels conjunts de Nitruració, o Rectificat i aportació en el cas dels Conjunts Bimetàl·lics.

Mitjançant aquest procés es tornen a les condicions òptimes de treball aquests conjunts perllongant així la seva vida útil.

Skip to content